Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Praktyczny przewodnik po skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dziedzinach prawa, jakimi są prawo konkurencji i prawo konsumenckie.

Jako jedyna publikacja na rynku, tłumaczy nie tylko prawne, lecz także ekonomiczne uwarunkowania ingerencji organów państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Wpisuje się tym samym znakomicie w zjawisko postępującej "ekonomizacji" stosowania przepisów prawa konkurencji.

Celem autorów było przystępne i jasne wyłożenie wszystkich kluczowych zagadnień, kompleksowo i wyczerpująco omawiając m.in. ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

 


Więcej od Autorów

Praca nad komentarzem przyniosła szereg nowych refleksji i przemyśleń. Częścią z nich chcielibyśmy się z Państwem podzielić w lżejszej, bardziej syntetycznej ("blogowej") formule.
Zapraszamy do lektury!

 

Bezpłatne webinary

 

 

    

 

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.