Strona główna » Webinary bezpłatne

Webinary bezpłatne

WEBINARIUM
"ABC prawa konkurencji"

Pierwsze webinarium Anglicy zapewne zatytułowaliby „Competition law essentials”, my określmy je mianem „Wprowadzenia do przepisów prawa konkurencji”. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych trendach w rozwoju prawa konkurencji w Polsce i na świecie, jak również omówienie podstawowych praktyk ograniczających konkurencję (antykonkurencyjnych porozumień – zarówno tych zawieranych pomiędzy konkurentami, jak i tych zawieranych w układzie wertykalnym, to jest pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu – oraz nadużycia pozycji dominującej na rynku).

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia webinarium, które prowadzi Aleksander Stawicki – senior partner zarządzający praktyką prawa konkurencji w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

DEBATA
"Kryminalizacja, ekonomizacja, nacjonalizacja czy prywatyzacja? Przyszłość prawa konkurencji w Polsce i na świecie."

W dniu 1 grudnia 2016 r. odbyła się debata, do udziału w której zaproszono wybitne grono ekspertów patrzących na prawo konkurencji z różnych perspektyw zawodowych i życiowych.  Motywem przewodnim dyskusji było pytanie o przyszłość tej dziedziny prawa w Polsce i na świecie, dlatego też wypowiedzi uczestników koncentrowały się na czterech podstawowych trendach w rozwoju prawa konkurencji: jego ekonomizacji, kryminalizacji, prywatyzacji oraz nacjonalizacji. Każdy z tematów budził silne emocje.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia debaty, w której udział biorą:
dr Maciej Bernatt, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Uniwersytet Warszawski
dr Mateusz Błachucki, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
Piotr Borowiec, PKN ORLEN
Aleksandra Boutin, Compass Lexecon
Adam Jasser, AJ Competition Advisory
dr Jan Szczodrowski, Komisja Europejska
oraz moderatorzy:
Aleksander Stawicki – WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
dr Piotr Semeniuk – Polityka Insight

Zapis z debaty udostępniamy w pięciu tematycznych częściach:

Część 1 – Wstęp i przedstawienie uczestników debatyCzęść 2 – Ekonomizacja prawa konkurencji

Za sformułowaniem "ekonomizacja prawa konkurencji" kryje się przekonanie, zgodnie z którym przepisy prawa konkurencji są tak bliskie gospodarce, że ich prawidłowe stosowanie wymaga wykorzystania narzędzi ekonomicznych. Uczestnicy panelu dyskutują o tym, czy zastosowanie narzędzi ekonomicznych faktycznie daje gwarancję prawidłowego stosowania przepisów prawa konkurencji czy wręcz przeciwnie – staje się źródłem niepewności przedsiębiorców.Część 3 – Kryminalizacja prawa konkurencji

Przepisy prawa konkurencji w wielu jurysdykcjach, w tym w Polsce, stają się coraz bardziej represyjne. Coraz wyższym karom pieniężnym nakładanym na przedsiębiorców towarzyszy tendencja do pociągania do odpowiedzialności także i osób fizycznych. Uczestnicy panelu analizują praktyczne konsekwencje takiej sytuacji – zastanawiają się również nad tym, jak w ślad za działaniami idącymi w kierunku szeroko pojętej kryminalizacji prawa konkurencji powinny zmieniać się standardy i gwarancje proceduralne.


Część 4 – Prywatyzacja prawa konkurencji

Istnieje powszechne przekonanie, że egzekwowaniu reguł konkurencji przez organy państwa towarzyszyć muszą także i działania samych przedsiębiorców, którzy równie skutecznie mogą przeciwdziałać różnego rodzaju patologiom (np. na drodze sądowej). Uczestnicy panelu rozmawiają o tym, jak postępować będzie tak rozumiana "prywatyzacja" prawa konkurencji w jej aspekcie zewnętrznym (w zakresie private enforcement) oraz w aspekcie wewnętrznym (w odniesieniu do programów compliance).Część 5 – Nacjonalizacja prawa konkurencji

W ostatnich latach prawo konkurencji podlegało daleko idącej globalizacji, przejawiającej się m.in. kooperacją organów antymonopolowych w wielu konkretnych sprawach. Pojawiały się pytania o stopień autonomii poszczególnych państw w stanowieniu polityki ochrony konkurencji oraz o stopień niezależności poszczególnych organów. Uczestnicy panelu dyskutują o tym, czy w dobie przemian politycznych zachodzących w Polsce i Europie silniejszy będzie trend ku globalizacji czy może nacjonalizacji prawa konkurencji.